Rijssense zangavond; een spannend streektaalexperiment in de dialectmaand maart

RIJSSEN – De “zangoawend in ’t dialect” op donderdag 7 maart in de Schildkerk is een spannend streektaalexperiment. De Werkgroep Biebel in ’t Riessens van het Rijssens Museum is heel erg benieuwd hoe het zingen van psalmen en gezangen in het Rijssens dialect gaat uitpakken.

Kwaliteit
“Aan de kwaliteit van vertalingen van de psalmen en gezangen zal het niet liggen,” zegt initiatiefnemer Gerrit Beunk van de werkgroep. “Jan Averink heeft met heel veel zorg de psalmen in stijlvol Rijssens overgezet. Hij stelt hoge eisen aan zijn verwoordingen die hij zorgvuldig afweegt. Dat merk je heel duidelijk. De ervaring van ons als werkgroepleden was dat de woorden nóg meer binnenkomen. De liederen zijn verwoord in je moedertaal en zeker als je daar in opgegroeid bent, blijft dat altijd de taal van je hart.”

Gemotiveerd

Kamerkoor Gloria was ook zeer gemotiveerd om mee te doen en ook stadsorganist Dick Sanderman zag deze streektaalzangavond meteen zitten. De volgorde van het programma is doordacht opgebouwd. Bij de opening wordt het Onze Vader gebeden uit Mattheüs 6 uit de Twentse Biebel. Bij de verdere inrichting van het programma is goed gekeken naar de inhoud. “We hebben de keus uit ritmisch zingen of iso-ritmisch. In het Rijssens heet dat “op hele en halve nootn”. Psalm 23 zingen we ritmisch, maar bijvoorbeeld Psalm 103 de verzen 4 en 7 op hele noten.”

Verhaandeling

Het Bijbelgedeelte dat wordt gelezen is uit 1 Samuel 17 en gaat over David en Goliath. Ria Dekker-Averesch zal een verhandeling houden over het thema “Min Va”. Kamerkoor Gloria zingt niet alleen in het Rijssens dialect, maar heeft voor de afwisseling ook Latijnse, Duitse en Nederlandstalige liederen ingestudeerd, zodat er voor de niet-dialectspreker ook het nodige te genieten is. Dick Sanderman brengt een Bijbelse sonate van Kuhnau ten gehore. De toelichting op “Der Streit zwischen David und Goliath” zal in het Rijssens worden gedaan.

Samenzang

Er is veel samenzang. Daarom zijn alle teksten zijn goed leesbaar afgedrukt in het programmaboekje. Er wordt ook aan gewerkt om de dialect-zangavond via de livestream uit te zenden, zodat mensen die wel wilden komen maar dat niet kunnen, toch kunnen meedoen. “We hebben gelukkig nog enkele sponsoren gevonden die ons willen steunen,” zegt Beunk. “Heel fijn dat deze ondernemers ons te hulp schieten, want we willen zo veel mogelijk mensen, zonder drempels, de gelegenheid geven eens persoonlijk mee te maken hoe het voelt om in je moedertaal deze waardevolle verzen te zingen en te horen. Daarom is de toegang ook gratis. Maar bij de uitgang houden we wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. Dan zal ook blijken of er een herhaling voor een volgende keer in zit,” zegt Beunk.

Door Gerrit Dannenberg

DE WEEK VAN RIJSSEN
6 mrt 2024