Immaterieel Erfgoed

Dialect – streektaal

Dialecten zijn immaterieel erfgoed, waarvoor het Rijssens Museum ook zorgdraagt. Streektalen behoren bij de identiteitsdragers van de leefgemeenschappen. Binnen het Rijssens Museum zijn twee dialectwerkgroepen actief. Het Rijssens dialect is vastgelegd in de woordenboeken van mr. K.D. Schönfeld-Wichers: Rijssens Dialect (1959), Nederlands-Twents (1979) en Twents-Nederlands (1983). 

Het Rijssens dialect in hoorbare vorm krijgt een eigen plek op de website Erfgoed Rijssen-Holten