Organisatie

Het Rijssens Museum wordt geëxploiteerd door de Stichting Rijssense Musea. Deze stichting exploiteert tevens het Internationaal Brandweermuseum.

Het Rijssens Museum is erkend als Geregistreerd Museum.

Naast de directie en het bestuur van het museum is er een heel team van vrijwilligers dat het mogelijk maakt het museum draaiende te houden.

S

Bestuur

De stichting Rijssense Musea wordt bestuurd door de volgende personen:

   Jan Bakker – voorzitter

 

   Jennet van der Harst – secretaris

 

   André Pouw – penningmeester

 

   Mannus Haase

 

   Henk Kastenberg

 

   Han Slots