Erfgoed Rijssen-Holten

De website Erfgoed Rijssen-Holten is een platform met cultuurhistorisch materiaal uit Rijssen, Holten en de bijbehorende buurtschappen. Het is een initiatief van het Rijssens Museum, de Oudheidkamer Hoolt’n en de gemeente Rijssen-Holten. Doel van de website Erfgoed Rijssen-Holten (ERH) is het promoten van het erfgoed van Rijssen en Holten.

Naast historisch beeldmateriaal uit Rijssen, Holten en de buurtschappen staat op het platform ook de complete editie van het Holtens Nieuwblad vanaf 1949, het merendeel van het vroegere Weekblad voor Rijssen en het personeelsblad Het Anker van de vroegere jutefabriek van Ter Horst in Rijssen.

De gemeente Rijssen-Holten stelt de openbare akten van de burgerlijke stand via dit platform beschikbaar. Geboorteakten zijn openbaar na 100 jaar, huwelijksakten na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. Hierdoor is het niet langer nodig om voor stamboomonderzoek een bezoek aan de archieven van de gemeente te brengen. Geïnteresseerden kunnen vanuit huis de akten doorzoeken en printen.

Ook andere verenigingen en instanties die zich binnen de gemeente Rijssen-Holten met cultuur historisch erfgoed bezig houden kunnen bij dit platform aansluiten. Dit platform is te bezoeken middels de volgende link: http://erfgoedrijssenholten.nl/

Opzet is om de website nóg aantrekkelijker en toegankelijker te maken door te werken met thema’s. Een van de nieuwe thema’s zal het Rijssens dialect zijn. Het Rijssens dialect in hoorbare vorm krijgt een eigen plek op de website Erfgoed Rijssen-Holten. De dialecten van Rijssen en Holten zijn immaterieel erfgoed.