Stadsgeschiedenis van Rijssen

Het Rijssens Museum toont de opmerkelijk rijke geschiedenis van Rijssen, één van de oudste steden in Twente. De vroegere jute-industrie was zeer belangrijk voor de Rijssense economie en is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de stad.

Ooit was Rijssen een Hanzestad. Maar de geschiedenis van de Reggestad begint ver voor het jaar 1243, het jaar waarin bisschop Otto III de stadsrechten aan Rijssen gaf. Er werden stadswallen opgeworpen met een stadsgracht, week- en jaarmarkten werden gehouden en er waren gilden. De beierende morgen-, middag- en avondklokken van de Schildkerk in het oude stadshart herinneren daar nog aan.

Archeologie & Geologie  

In de kelder van de havezate wordt de collectie archeologie geëxposeerd. Veel voorwerpen uit de directe omgeving van Rijssen zijn verzameld uit zandwinningsplaatsen en zogenaamde leemkoelen, waar leem voor de steenfabricage werd gewonnen. Uit de vondsten van urnengrafheuvels en Romeinse munten blijkt dat er al sinds het begin van onze jaartelling nederzettingen zijn op de plek van het latere Rijssen.

Knipmutsen & Klederdrachten  

Het is nog niet zo heel erg lang geleden, dat de Rijssense klederdracht nog dagelijks werd gedragen. De Rijssense dracht is eenvoudig. De knipmutsen waren daarentegen vaak prachtig en rijk uitgvoerd. Ze werden vanaf jonge leeftijd gedragen bij feestelijkheden. De knipmuts stamt uit de tijd van Napoleon van omstreeks 1800. Hiervan zijn schitterende exemplaren te zien.

Wassen & Strijken

Op de zolder zijn zo’n 500 strijkijzers en bijbehorende kachels en ander materiaal te zien. Deze behoren tot een collectie die het museum in 1990 verwierf. Vanwege het feit dat Rijssen vanouds een stadsbleek heeft, genaamd “De Weijerd”, kreeg het museum de collectie strijkijzers met toebehoren in eerste instantie in bruikleen. Toen de eigenaresse, mevrouw Cita van Santen, plotseling overleed werd het bruikleen omgezet in eigendom voor het Rijssens Museum.