Roond de Scheeldkoarke – YouTube

Het Schild is een oud Saksisch verdedigingspunt in de stad Rijssen. Op het Schild stond een kerk met een robuuste toren die ook als verdedigingswerk kon dienen. Dreigde er onraad, dan vluchtten de vrouwen en kinderen in de kerktoren, terwijl de mannen zich op het Schild verzamelden rond de kerk. Bij de toreningang konden balken worden aangebracht om een stormaanval te doorstaan. Op het Schildplein werden ook feesten en markten gehouden en daar vond de rechtspraak plaats.

Markten

Het is aannemelijk dat de Rijssense markten echt zijn begonnen toen Rijssen in 1243 stadsrechten kreeg van bisschop Otto III. Rijssen mocht toen officieel jaar- en weekmarkten houden. De weekmarkt werd niet, zoals nu, elke week gehouden, maar in het voor- en najaar werd twee keer een markt gehouden die dan een week duurde. In het voorjaar konden de boeren zaken kopen die nodig waren voor hun bedrijfsvoering. Op de najaarsmarkt kon de oogst aan de man worden gebracht. Voor de Tweede Wereldoorlog was er op de woensdagmiddag een eiermarkt voor de Schildkerk waar ook spek en vlees werd verkocht. Op het pleintje bij de kruising Enterstraat-Oosterhofweg was om de week op maandagmorgen een kalvermarkt. Achter de Smittenbelt werd veemarkt gehouden. Tot kort na de Tweede Wereldoorlog werden hier tot ruim 450 koeien aangevoerd. Koop en verkoop gingen bij handslag: tijdens het bieden sloegen de kooplui elkaar op de hand. Was de koop gesloten dan dronk men in een van de cafés een borrel. Op de zogenaamde Grote Markt in oktober werd een marktverloting gehouden met als hoofdprijs een vette koe. Vet werd destijds hoog gewaardeerd. Het dier werd eerst op de markt gekocht, vervolgens kreeg de koe een krans omgehangen door de burgemeester, waarna de commissie met het dier door de straten van Rijssen trok om de laatste twijfelaars te bewegen alsnog een lot te kopen. ‘s Avonds verrichtte de notaris de trekking. Op de Hagen werd om de week op maandagmorgen een biggenmarkt gehouden. Op maandag en zaterdag werden warenmarkten gehouden die publiek van heinde en ver trokken.