Colofon

Tekst en opmaak:

Inge Huiskes & Ellen Struik

Fotografie:

Gerrit Dannenberg
Henk Eertink
Erfgoed Rijssen-Holten
Stefan Haarman  (drone-aan-huis.nl)
Inge Huiskes
Emiel Muijderman
Irene Rietberg
Ellen Struik

Met dank aan:

Erik Slagman

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van het Rijssens Museum.