Rijssense zangavond; een spannend streektaalexperiment in de dialectmaand maart

RIJSSEN – De “zangoawend in ’t dialect” op donderdag 7 maart in de Schildkerk is een spannend streektaalexperiment. De Werkgroep Biebel in ’t Riessens van het Rijssens Museum is heel erg benieuwd hoe het zingen van psalmen en gezangen in het Rijssens dialect gaat uitpakken.

Kwaliteit
“Aan de kwaliteit van vertalingen van de psalmen en gezangen zal het niet liggen,” zegt initiatiefnemer Gerrit Beunk van de werkgroep. “Jan Averink heeft met heel veel zorg de psalmen in stijlvol Rijssens overgezet. Hij stelt hoge eisen aan zijn verwoordingen die hij zorgvuldig afweegt. Dat merk je heel duidelijk. De ervaring van ons als werkgroepleden was dat de woorden nóg meer binnenkomen. De liederen zijn verwoord in je moedertaal en zeker als je daar in opgegroeid bent, blijft dat altijd de taal van je hart.”

Gemotiveerd

Kamerkoor Gloria was ook zeer gemotiveerd om mee te doen en ook stadsorganist Dick Sanderman zag deze streektaalzangavond meteen zitten. De volgorde van het programma is doordacht opgebouwd. Bij de opening wordt het Onze Vader gebeden uit Mattheüs 6 uit de Twentse Biebel. Bij de verdere inrichting van het programma is goed gekeken naar de inhoud. “We hebben de keus uit ritmisch zingen of iso-ritmisch. In het Rijssens heet dat “op hele en halve nootn”. Psalm 23 zingen we ritmisch, maar bijvoorbeeld Psalm 103 de verzen 4 en 7 op hele noten.”

Verhaandeling

Het Bijbelgedeelte dat wordt gelezen is uit 1 Samuel 17 en gaat over David en Goliath. Ria Dekker-Averesch zal een verhandeling houden over het thema “Min Va”. Kamerkoor Gloria zingt niet alleen in het Rijssens dialect, maar heeft voor de afwisseling ook Latijnse, Duitse en Nederlandstalige liederen ingestudeerd, zodat er voor de niet-dialectspreker ook het nodige te genieten is. Dick Sanderman brengt een Bijbelse sonate van Kuhnau ten gehore. De toelichting op “Der Streit zwischen David und Goliath” zal in het Rijssens worden gedaan.

Samenzang

Er is veel samenzang. Daarom zijn alle teksten zijn goed leesbaar afgedrukt in het programmaboekje. Er wordt ook aan gewerkt om de dialect-zangavond via de livestream uit te zenden, zodat mensen die wel wilden komen maar dat niet kunnen, toch kunnen meedoen. “We hebben gelukkig nog enkele sponsoren gevonden die ons willen steunen,” zegt Beunk. “Heel fijn dat deze ondernemers ons te hulp schieten, want we willen zo veel mogelijk mensen, zonder drempels, de gelegenheid geven eens persoonlijk mee te maken hoe het voelt om in je moedertaal deze waardevolle verzen te zingen en te horen. Daarom is de toegang ook gratis. Maar bij de uitgang houden we wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. Dan zal ook blijken of er een herhaling voor een volgende keer in zit,” zegt Beunk.

Door Gerrit Dannenberg

DE WEEK VAN RIJSSEN
6 mrt 2024

 

Laatste voorstelling Riessen in ‘n Kiekerd 3 en De Riessenders en Tichelwoark

RIJSSEN – Omdat de wachtlijsten maar niet leeg raakten, zijn nog twee extra filmavonden gepland in het Koetshuis van het Rijssens Museum. De extra voorstelling van de film over de Rijssense steenfabrieken staat gepland op maandag 11 maart aanstaande. Aanmelden per e-mail op info@rijssensmuseum.nl onder vermelding van tichelwoark.

Vriendenprijs

Wie nog een keer wil genieten van de film Riessen in ’n Kiekerd nummer 3 kan dat doen op donderdag 21 maart. Ook hiervoor aanmelden per e-mail op info@rijssensmuseum.nl onder vermelding van Kiekerd 3. De entree is 5 euro per persoon inclusief twee keer koffie of thee. Museumvrienden betalen 3 euro en wie museumvriend wordt ook.

Laatste keer

“We zien dat de mensen plezier beleven aan deze historische rolprenten,” zegt Gerhard Baan de Werkgroep Beeldpresentaties. “Het succes van ’n Kiekerd 3 was een beetje te voorspellen op grond van de eerste twee versies. De belangstelling voor de film over de steenfabrieken heeft ons wel een beetje verrast. De reacties waren gelijk al bij de eerste voorstelling heel erg positief en de mensen bleven maar komen.” De Werkgroep heeft besloten om nog één keer een extra datum in te plannen. “Maar dat wordt voor beide films dan ook de laatste voorstelling,” aldus Baan.

DE WEEK VAN RIJSSEN
28 feb 2024

Lees-kijkboek over de Rijssense steenfabrieken en een film

“De Riessendrs en ’t Tichelwoark” is de titel van het boek over de opkomst en ondergang van de Rijssense steenfabrieken. Johan Koster en Trudy Struik zijn de auteurs van dit kleurige kijk- en leesboek. Zaterdagmiddag 10 februari wordt het boek officieel gepresenteerd voor genodigden in het Rijssens Museum.

Roodhuiden

Johan Kosters vader was geruime tijd werkzaam in de baksteenindustrie en Trudy Struik is een regelrechte nazaat van de steenbakkersfamilie Struik, die in Rijssen  bekend staat als De Plèsse. Struik had aan de Enterstraat steenfabriek de Heidebloem. Het boek toont de stambomen van de Rijssense steenbakkersfamilies Struik, Ten Bolscher, Ten Hove en Voortman. De typerende benaming “Roodhuiden” voor de steenbakkers wordt uitgelegd en de Vier grote Roodhuiden van Rijssen passeren de revue. Alle gebruikte illustraties worden uitgebreid toelicht.

Veen en steen

De Rijssense stadsgeschiedenis van de laatste honderd jaar wordt vaak kort samengevat in de drie thema’s: veen, steen en textiel. Het begon ooit met turf uit de veenbodem waarmee je vuur kunt maken om stenen te bakken. Met de opbrengsten van de eerste bakstenen konden later textielfabrieken worden gesticht. Dat leidde uiteindelijk naar de gloriejaren van het Ter Horst Jute Imperium dat zo bepalend is geweest voor de ontwikkeling van de stad Rijssen. De geschiedenis van de steenbakkerijen is overzichtelijk in beeld gebracht in het boek. Vanaf maandag 12 februari a.s. is het boek voor € 9,75 te koop in de Rijssense boekhandels en aan de balie van het Rijssens Museum .

Omslag van het boek De Riessendrs en ’t Tichelwoark, De Opkomst en Ondergang van de Rijssense Steenfabrieken.
Film

Naast het boek is een avondvullende film gemaakt over de steenbakkerijen. Deze film is donderdagavond 15 februari om 19.30 uur voor het eerst te zien in het Koetshuis aan de Kasteellaan 1. Wie de film wil bekijken, kan zich opgeven via e-mailadres info@rijssensmuseum.nl onder vermelding van Tichelwoark. In het boek is een QR-code opgenomen die toegang geeft tot een verkorte versie van de film.

Leemspoor

Rond 1830 waren er zo’n 25 steenfabriekjes in Rijssen, waarvan er in 1930 uiteindelijk vier overbleven: aan de Enterweg Struik (de Plèsse) en Ten Bolscher (’n Buul), aan de Brekeldlaan Baan (Tojn) en aan de Markeloseweg Smeijers & Voortman (de Ruters en de Voortmaans). Zij komen allemaal aan de beurt in het boek. Ook de leemwinning wordt uitgebreid in beeld gebracht. Vanzelfsprekend wordt ook de leemtrein over het bekende smalspoor beschreven, alsook het baksteenproductieproces dat in de loop van de jaren steeds moderner wordt.

Promoten

Toch kwam in Rijssen een einde aan de baksteenindustrie. Op 1 juli 2005 werd de gaskraan dichtgedraaid van de ovens in de laatst overgebleven steenfabriek van Smeijers & Voortman aan de Markeloseweg. Het Rijssens Museum is de uitgever van het boek. “Het vastleggen van onze stadsgeschiedenis is een taak van ons museum. We zijn Trudy Struik en Johan Koster met hun mensen dankbaar dat ze deze krachttoer met mooi gevolg hebben verricht. Daarnaast promoten we ook de stadsgeschiedenis en dat krijgt een extra oppepper door de prachtige film die ze van de baksteenindustrie hebben gemaakt,” aldus een woordvoerder van het Rijssens Museum.

Grote fotowedstrijd over thema Rijssen (Hanzestad)

Vanaf zaterdag 27 januari start het Rijssens Museum een grote fotowedstrijd voor amateurfotografen. Iedereen die een mooie plek of tafereel in en om Rijssen de moeite waard vindt voor een foto, mag die opsturen naar het Rijssens Museum onder vermelding van “Rijssen (Hanzestad)”, wat ook meteen het thema van de wedstrijd is.

Voormalige politiebureau en marechausseekazerne in de Grotestraat waarin nu notaris Hulscher gevestigd is. Dit pand dateert uit de zeventiende eeuw. Foto: Erfgoed Rijssen-Holten
Gratis

De fotowedstrijd voor amateurs wordt gehouden naar aanleiding van de foto-expositie van Dick Sanderman in het Koetshuis die zaterdagmiddag wordt geopend. Het thema van deze expositie is “Aan de wandel rondom Rijssen” en is vanaf dinsdag gratis te bezoeken. Bezoekers moeten zich wel even melden aan de balie in het Bouwhuis links voor op het kasteelterrein, maar ze hoeven voor het zien van de expositie niets te betalen. “Dat doen we opzettelijk,” zegt een woordvoerder van het museum, “want we hopen dat de expositie velen zal inspireren om ook een mooie foto te maken en in te sturen.”

Het stadhuis op het Schild dat begin jaren zeventig is afgebroken. De maquette van het stadhuis is nog te zien in kasteel de Oosterhof. Foto: Erfgoed Rijssen-Holten
Vrijblijvend

Ook het thema van de wedstrijd is zo vrijblijvend mogelijk gemaakt. “We doen dat vooral om het de fotografen gemakkelijker te maken die het wat lastig vinden om zo maar ergens te beginnen. We hebben Hanzestad bewust tussen haakjes gezet, zodat het ook kan gaan over de stad Rijssen en de omgeving zelf. Maar dit jaar zal in Rijssen aandacht worden besteed aan het feit dat het ooit een Hanzestad was. We hopen dat het publiek ons daar met mooie opnamen bij zal helpen,” aldus de woordvoerder. Wie een mooie foto heeft gemaakt kan die sturen naar info@rijssensmuseum.nl met de vermelding van Rijssen (Hanzestad) en de vermelding van de nodige persoonsgegevens als adres en telefoonnummer én informatie over de plek of situatie die op de foto staat.

De inzendingstermijn loopt tot en met zaterdag 9 maart, net zo lang als de expositie van Dick Sanderman te zien is in het Koetshuis. Daarna worden de inzendingen bekeken. Fotograaf Henk van der Stouw van Studio 81 uit Rijssen is bereid gevonden te helpen bij de beoordeling. “We hopen dat er zo veel inzendingen komen dat we ook daar weer een mooie foto-expositie in het Koetshuis van kunnen samenstellen. Maar dat zal afhangen van het aantal inzendingen.”

Verbouwing

Bezoekers en deelnemers aan de wedstrijd wordt sterk aangeraden om de website van het Rijssens Museum goed in de gaten te houden www.rijssensmuseum.nl “Begin februari krijgen de publieksruimtes op de begane grond van het Koetshuis een grote opknapbeurt. Die start op zaterdag 3 februari. Die dag zal de expositie even niet te bereiken zijn. Maar we proberen de belemmeringen zo beperkt mogelijk te houden. Hoe we dat doen zal sterk afhangen van het verloop van de werkzaamheden, maar we zullen dat duidelijk aan ons publiek laten weten,” zo laat de zegsman weten.

DE WEEK VAN RIJSSEN
24 jan 2024

Aan de wandel rondom Rijssen met fotograaf Dick Sanderman

In de eerste foto-expositie van het Rijssens Museum is vanaf zaterdag 27 januari werk te zien van Dick Sanderman, bekend als stadsorganist, kerkorganist in Rijssen en Hellendoorn, oud-directeur en docent van de Rijssense Muziekschool, maar ook als componist en publicist. Allemaal zaken die met muziek te maken hebben.

Minder bekend is dat Dick Sanderman ook een verdienstelijk amateurfotograaf is. Hij volgde allerlei workshops om zich in de fotografie te bekwamen en voelt zichzelf nog lang niet uitgeleerd. Zijn foto’s vielen meerdere keren in de prijzen, onder meer op de website Kerkfotografie.

Expositie

Voor een expositie in de Muziekschool selecteerde Sanderman een aantal herkenbare Rijssense taferelen, waaronder de Pelmolen, de Schildkerk, de kasteelgracht rond de Oosterhof en de schaapskudde op de Borkeld. Door omstandigheden konden ze in de Muziekschool nog niet geëxposeerd worden. Als alles volgens plan verloopt, zal dat waarschijnlijk in april gebeuren. Eerst worden de prachtige opnamen in het Koetshuis van het Rijssens Museum tentoongesteld.

Opening

De opening van de expositie vindt plaats op zaterdag 27 januari. Voorafgaand aan de opening is een bijeenkomst die begint om 16.00 uur in het Koetshuis van de Oosterhof. De opening wordt omlijst met blokfluitmuziek door Anneke van Walderveen en Gerjanne van der Stouw, dochters van respectievelijk de exposerende fotograaf en de directeur van het Rijssens Museum. Dick Sanderman speelt zelf de begeleiding op het kistorgel van de Rijssense Muziekschool. Wie daar bij wil zijn is van harte welkom en kan zich aanmelden op info@rijssensmuseum.nl onder vermelding van Dick Sanderman.

Artistiek

Sanderman wandelt regelmatig, dichtbij Rijssen maar ook verder weg in de Twente en den lande. De foto’s in deze expositie zijn heel bewust geselecteerd op hun herkenbaarheid voor de Rijssense bezoeker. “Technisch en artistiek zouden er ongetwijfeld andere foto’s geselecteerd kunnen worden, maar dat waren ditmaal niet de zwaarst wegende criteria. Geen kunstzinnige macro’s of beelden van verre reizen, maar toegankelijke en herkenbare taferelen dichtbij huis,” aldus Sanderman.

Aldolem

De belangstelling voor fotografie zat er bij Sanderman al vroeg in. Zijn vader fotografeerde, twee ooms waren actief binnen de Rijssense fotoclub Aldolem, Al Doende Leert Men. Als jochie ging hij al regelmatig met de ooms mee naar de avonden van de fotoclub bij café Royal. Tijdens zijn 48 jaar lange loopbaan aan de Rijssense Muziekschool fungeerde hij ook als huisfotograaf: de vele foto’s van musicerende leerlingen op de website van de Muziekschool getuigen daarvan. Ook al is hij sinds september vorig jaar met pensioen, als fotograaf is hij nog steeds zoveel mogelijk aanwezig bij de uitvoeringen van de Muziekschool.

Groot scherm

Naast de 14 foto’s die als vergroting worden geëxposeerd, zijn ook nog 123 foto’s te zien in een aanvullende presentatie die op groot scherm wordt vertoond. Deze presentatie wordt omlijst met muziek van de Engelse componist Frederic Delius: geen verrassing, gezien Sandermans voorliefde voor de Engelse kunst en cultuur.

De foto’s zijn te zien in de expositieruimte van het Koetshuis bij het Rijssens Museum, Havezate de Oosterhof, Kasteellaan 1 in Rijssen.

https://www.rijssensmuseum.nl/

fotobijschriften:

  1. Stadsorganist Dick Sanderman in actie als fotograaf. Foto: Dick Sanderman
  2. Een opname uit de expositie van Dick Sanderman. Foto: Dick Sanderman

Rijssens Museum heet nieuwe stadgenoten van harte welkom

Nieuwe inwoners van de stad Rijssen, die zich hier in 2023 blijvend gevestigd hebben, worden dinsdagavond 6 februari aanstaande van harte welkom geheten. Het Rijssens Museum organiseert dan een welkomst- en kennismakingsavond voor nieuwe Rijssenaren. De gasten worden verwelkomd in de gezellige Koffiehook van het Bouwhuis, links op het voorterrein. Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis.

Burgeravond

Het Rijssens Museum biedt de nieuwe Rijssenaren een gezellig avondprogramma waarin een beeld wordt gegeven van de stad Rijssen, het Rijssens dialect en de Rijssenaren. Ook zal een ervaringsdeskundige aan het woord komen: iemand die zich van buitenaf in Rijssen gevestigd heeft. Ook burgemeester Jurgen van Houdt, zelf ook nieuwkomer in 2023, zal aanwezig zijn en iets van zijn ervaringen vertellen.

Wegbezuinigd

De kennismakingsavond voor nieuwe inwoners van de gemeente werd altijd georganiseerd door de gemeente, maar werd in financieel schrale tijden wegbezuinigd. Op voorstel van het Rijssens Museum werd de jaarlijkse burgeravond enkele jaren geleden weer nieuw leven ingeblazen en dat met groot succes. De gemeentelijke afdeling communicatie zorgde voor een goodiebag met gemeentelijke informatie en het Rijssens Museum ontving de nieuwe inwoners en verzorgde de gezellige kennismakingsavond. “Als museum bewaren we de geschiedenis en het DNA van de stad Rijssen én we dragen dat uit op bijvoorbeeld een burgeravond. Nieuwkomers zijn dus bij ons helemaal aan het juiste adres,” aldus een woordvoerder van het Rijssens Museum.

Welkom 6 februari

Inmiddels heeft de afdeling communicatie van de gemeente Rijssen-Holten besloten om de kennismakingsavond-oude-stijl over een andere boeg te gooien. “Wij vinden dat jammer, maar de afdeling communicatie mag natuurlijk helemaal zelf beslissen of er een andere aanpak nodig is. Wij hebben begrepen dat ze de nieuwe burgers kennis willen laten maken met de totale gemeente. Ook daar zullen we natuurlijk graag aan meewerken, als dat nodig is. Maar wij laten onze eigen succesvolle burgeravonden niet zo maar schieten. Daarom zijn op 6 februari aanstaande de nieuwe, blijvende burgers van Rijssen van harte welkom op het museum.”

Zelf aanmelden

Een vervelende bijkomstigheid is dat het Rijssens Museum om privacy redenen niet mag beschikken over de privéadressen van de nieuwe burgers. “Toen we het samen organiseerden, nodigde de gemeente altijd uit en konden de nieuwelingen zichzelf aanmelden bij de gemeente. Alle gegevens werden altijd vertrouwelijk behandeld. Dat kan dus nu niet en dat is best een uitdaging om onze nieuwe Rijssenaren te bereiken. Maar we gaan het proberen via alle mogelijke (social) media.”

Kennismaken

Op de burgeravond vorig jaar in het Rijssens Museum was de vorige burgemeester Arco Hofland aanwezig. Hij vertelde het een en ander over het bestuurlijke klimaat van Rijssen.

Gemeenteraadsgriffier Gert Veerman gaf informatie over zijn eigen ervaringen als nieuwkomer en vertelde over de gemeenteraad van Rijssen-Holten. De nieuwe Rijssenaren kregen een film te zien over de oer-Rijssense iconen als het Parkgebouw, de Pelmolen en de Enterse Zomp en het Rijssens Leemspoor. Wie dat wilde kon na de pauze gebruik maken van een korte rondleiding door het Rijssens Museum. Na afloop was er gelegenheid om na te praten.

Aanmelden

Wie van de nieuwe Rijssenaren nu al belangstelling heeft om te komen, kan zich al aanmelden op info@rijssensmuseum.nl onder vermelding van Burgeravond 2024

DE WEEK VAN RIJSSEN
11 jan 2024

Lariekoek over de grenzen van Twente in de Havezate Kroniek

In de nieuwste Havezate Kroniek rekent Jan Smalbrugge af met de lariekoek over de Regge als grensrivier van Twente. In het historisch kwartaalblad van het Rijssens Museum gaat hij alle zin en vooral onzin na over de Twentse grens. Op basis van gedegen onderzoek legt Smalbrugge uit hoe het verhaal over de Regge als Twentse grensrivier heeft kunnen ontstaan en wat de echte feiten zijn.

De grens tussen Twente en Salland is te zien op de Holterstraatweg ter hoogte van café de Weend. Foto: Jan Smalbrugge
Ergernis

Smalbrugge stelt vast dat over het algemeen vrij gemakkelijk mooie verhalen in de wereld worden geholpen, zonder dat daaraan feitenonderzoek ten grondslag ligt. Met nauwelijks verholen ergernis constateert Smalbrugge dat zelfs een eerbiedwaardige instantie als het Waterschap Vechtstromen op officiële informatieborden bij de Regge zich laat meeslepen door de eigen fantasie.

Bouwstraat

De Rijssense chroniqueur Wim Vlogtman vertelt over de Bouwstraat van vroeger. Wie de huidige Bouwstraat goed bekijkt kan nog altijd een beetje zien dat het vroegere schoolplein van de Schildschool nu het parkeerterrein is achter het nieuwe appartementencomplex aan de Haarstraat. Vlogtman beschrijft nauwkeurig de situatie van toen en de mensen die er woonden en werkten.

De Bouwstraat voor de Tweede Wereldoorlog met links de poort van het schoolplein van de openbare Schildschool, nu de parkeerplaats achter het nieuwe appartementencomplex. Foto: Erfgoed Rijssen-Holten
Henk Molenaar

Conservator Jan van de Maat maakt in een bijdrage gewag van een nieuwe Van Kregten die nu in de Van Kregtengalerij op de eerste etage van het kasteel te bewonderen is. Oud-brandweerman Henk van den Noort sluit de serie over de dwangarbeidperiode van zijn vader Ab van den Noort af. Ook is een historisch interview opgenomen met Henk Molenaar, de gedreven eigenaar van het niet meer bestaande iconische restaurant De Poort van Twente.

Boy

Verder een verhaal en mooie foto’s van het – nu even niet meer bestaande – brommermuseum van Jacob van Lindenberg senior. Ook een alfabetische lijst met destijds gangbare bromfietsnamen en bromfietsmerken in Rijssen. Ook een bijdrage van een Boy-bezitter uit Angeren tussen Arnhem en Nijmegen. Deze man beschikte over de in Rijssen geproduceerde bromfiets. Oud-begraafplaatsbeheerder Johan Nijzink schrijft over tijdgebonden verschijnselen op begraafplaatsen. Historicus Bart-Jan van Kleef beschrijft hoe Rijssense huishoudens en individuen de Hongerwinter doorkwamen. Herman Ligtenberg uit Houten start met een verhalenserie over zijn Rijssense familie.

Slaafgemaakt

Boeiend is het verhaal “Een tot slaaf gemaakte op havezate de Grimberg” van Ester Smit. Zij woont in Utrecht en werkt als historicus en archivist op het Brabants Historisch Informatie Centrum in ’s-Hertogenbosch. Verder deel 4 in de serie van Dinant Slagman over ’n Stoetnweenkel-Coöperatie. Deze keer onder andere over toafelkeuks en strengelstoetns. In de dialectrubriek gaat het over proemnpot en taampern smak. In de rubriek Woer ziej van worden gevoeligheden in de bijnaamgeving besproken.

Vrienden

Vrienden van het museum ontvangen de Kroniek vier keer per jaar gratis thuis als blijk van waardering voor hun steun aan de Rijssense Musea. Het volgende nummer verschijnt in maart dit jaar. Wie zich nu opgeeft, krijgt dit nummer gratis toegestuurd en krijgt de komende nummers in de brievenbus. Opgeven kan per e-mail op vrienden@rijssensmuseum.nl of aan de balie van het Rijssens Museum die geopend is van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Kijk op ‘word vriend van het museum‘ voor alle voordelen.

DE WEEK VAN RIJSSEN
10 jan 2023

Jarige Rabobank schenkt 12.500 euro aan Rijssens Museum voor upgrade Koetshuis

De jarige Rabobank Rijssen-Enter-Hengelo heeft maar liefst 12.500 euro geschonken aan het Rijssens Museum voor een flinke opknapbeurt van de publieksruimtes in het Koetshuis. De bekendmaking van de gelukkigen die een verjaardagscadeautje van de Rabobank kregen, vond vlak voor de jaarwisseling plaats in het Brookshoes in Bornerbroek.

De cheque voor het Rijssens Museum werd overhandigd door directeur Robin Geerdink van de Coöperatieve Rabobank. Namens het Rijssens Museum werd de cheque in ontvangst genomen door communicatiefunctionaris Inge Huiskes en bestuurssecretaris Jennet van der Harst. Het toegekende bedrag wordt gebruikt voor verbeteringen in het kader van de duurzaamheid. Mascha de Vries-van der Veen van de Rabobank laat weten dat de Rabobank blij is om dit soort initiatieven te kunnen ondersteunen.

Communicatiefunctionaris Inge Huiskes (links) en secretaris Jennet van der Harst van het Rijssens Museum tonen de cheque met het bedrag van de jarige Rabobank. Foto: Rabobank Rijssen-Enter-Hengelo
Dankbaar

Het Rijssens Museum is dankbaar voor het mooie bedrag.  “We zijn al geruime tijd bezig om de begane grond van het Koetshuis een grondige upgrade te geven,” zo laat een woordvoerder van het museum weten. “Tot nu toe ontbraken de nodige financiële middelen en was er geen zekerheid of we het Koetshuis blijvend zouden mogen gebruiken. De gemeenteraad besloot echter om de gebouwen op het museumeiland niet meer te verhuren aan commerciële instellingen en heeft het gebruik door het museum financieel mogelijk gemaakt door een blijvende extra bijdrage.”

Eigen middelen

Maar de inrichting van het Koetshuis moet het museum uit eigen middelen betalen. “Dat is hard werken,” aldus de zegsman, “want we doen alle mogelijke moeite om de schade van de coronatijd weer te boven te komen. En daarom zijn we ook extra blij met dit bedrag.” Het Koetshuis was altijd als kantoor in gebruik. De laatste commerciële huurders waren IDX-architecten op de begane grond en vertaalbureau Translavic op de eerste etage. “Wij gebruiken de begane grond nu voor het publiek en daarom is een nieuwe vloer nodig, maar ook raambekleding in de ruimtes Hovenier, Koetsier, Auditorium en de garderobe.”

Februari

De werkzaamheden zullen in februari ter hand worden genomen en worden zódanig gepland dat het verhuren en het gebruik van de ruimtes geen hinder ondervinden. “In noodgevallen kunnen we nog uitwijken naar de Koffiehook in het Bouwhuis, die overigens in de loop van dit jaar ook een grote opknapbeurt krijgt en tevens een informatiefunctie krijgt voor het nieuwe Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug-Twents Reggedal.”

 

DE WEEK VAN RIJSSEN
4 jan 2023

Historische film Riessen in ’n Kiekerd 3 kaskraker voor de Rijssenaren

’n Kiekerd 3 laatste van de serie

De historische film Riessen in ’n Kiekerd deel 3 is een regelrechte kaskraker aan het worden voor het Rijssens Museum. Alle voorstellingen in het Koetshuis zijn tot nu toe in no time uitverkocht en er moeten steeds nieuwe filmavonden worden bijgepland. De voorstellingen op de maandagavonden 8 en 15 januari zijn al tjokvol geboekt. De nieuwste datum waarvoor nu kan worden ingeschreven is dinsdagavond 23 januari aanstaande. Aanmelden kan op info@rijssensmuseum.nl onder vermelding van Kiekerd 3 en de datum.

Interactief

De eerste versie van de film Riessen in ’n Kiekerd werd vertoond enkele jaren geleden in het Parkgebouw. Het idee van de historische film met livemuziek vanaf het podium kwam van Phion-celliste Anne Knappstein. Met haar ensemble zorgde zij passende muziek bij de scenes. Dat leverde veel belangstellenden op wat vermoedelijk de basis ia voor de verdere successen van de Kiekerd-films.

Sappig commentaar en praten met elkaar

Ook ’n Kiekerd 2 kon eind 2022 rekenen op veel belangstelling, ook op de vervolgavonden in het Koetshuis van kasteel de Oosterhof. Daar zorgt André van den Houten altijd voor de techniek en Gerhard Baan geeft af en toe zijn sappig commentaar bij de beelden. Deze vorm van interactief filmkijken wordt door het publiek zeer gewaardeerd. Als toeschouwers iets opvalt, wordt de film gewoon even stilgezet om er met elkaar over te praten.

Versie 3

Omdat er nog veel goed bruikbaar filmmateriaal in voorraad was, besloten de filmers van Werkgroep Beeldpresentaties dat een derde versie niet verkeerd zou zijn. Daar werd werk van gemaakt en Riessen in ’n Kiekerd 3 ging maandagavond 11 december nagenoeg geruisloos in première voor een stampvolle zaal in het Koetshuis.

Haarscherpe opnames gemaakt door Radio Baan

Uniek aan versie 3 zijn onder andere haarscherpe opnames van de viering van Rijssen 700 jaar stad in 1948. Rijssen bestond 700 jaar in 1943, maar dit werd vanwege de Duitse bezetting niet gevierd. Pas in 1948 werd besloten dit kroonjaar alsnog te vieren. Radio Baan filmde toen de een groot deel van de festiviteiten. Deze haarscherpe opnames zijn vóór de pauze te zien in ’n Kiekerd 3.

Nu naar vroeger

Na de pauze komt de geschiedenis in heldere beelden nog dichterbij. De filmmakers hebben gekozen voor een aanpak die zowel oudere als jongere bezoekers aan kunnen spreken. Ze gaan van nieuw naar oud. “Eerst komen situaties van nu,” aldus Baan, “die iedereen gemakkelijk herkent.

Opening van zwembad de Koerbelt in 1961. Van links naar rechts fotograaf Herman Zandvoort, Mensink en zwemdocent Dinant Baan (van ’n Booms), de latere postbode. Foto: Erfgoed Rijssen-Holten

Reis terug in de tijd

Vervolgens gaan we terug in de tijd en kunnen we zien hoe de situatie er vroeger uitzag. Dat is een heel mooi concept gebleken,’ zegt Baan. “Je hoeft niet eerst diep te spitten in je geheugen waar iets ook alweer was, maar het gaat andersom: je zit midden in het heden en van daaruit maak je als het ware een reis terug in de tijd.” Overigens is deel 3 wel de laatste uit deze serie. “Je moet een concept niet zo vaak gebruiken dat het gaat slijten,” zegt Baan. Binnen de Werkgroep Beeldpresentaties wordt inmiddels al druk overlegd over nieuwe filmprojecten.

Burgemeesterswoning De Nijenhof aan de Enterstraat. De ambtswoning is gebouwd voor burgemeester Knottenbelt in 1910. Dit huis staat er nog altijd en heeft recent een grote renovatiebeurt gekregen. Foto: Erfgoed Rijssen-Holten

Dinsdagavond

De maandagavond blijken veelal gunstig voor een groot publiek, “maar nu we toch een extra filmavond moesten plannen, hebben we gekozen voor een dinsdagavond, speciaal om de mensen die op maandagavond niet kunnen ook de kans te geven ’n Kiekerd 3 te bezoeken. Inloop is steeds vanaf 19.10 uur en de voorstelling begint om 19.30 uur. Entree is 5 euro inclusief 2 keer koffie/thee. Vrienden van het museum betalen 3 euro.

DE WEEK VAN RIJSSEN
3 jan 2023

Burgemeester Van Houdt ontvangt eerste exemplaar van oud-huisarts Jan Slofstra

Burgemeester Jurgen van Houdt kreeg zaterdagmiddag het eerste exemplaar van het boek “Even op een bankje aan de Regge” overhandigd door oud-huisarts Jan Slofstra (83). Het boek werd onder grote belangstelling ten doop gehouden in ‘n Koffiehook van het Bouwhuis van kasteel de Oosterhof.

Fictie

Slofstra heeft lange jaren veel non-fictie geschreven over de geschiedenis van Rijssen. Hij is de samensteller van het populaire Rijssense bijnamenboek “Woer ziej van”. Ook maakte deel uit van de schrijversgroep die de Canon van Rijssen opstelde en de succesvolle geschiedenisboeken Vensters op Rijssen deel 1 en 2. Daarnaast zat hij in de redactie van het historisch magazine Havezate Kroniek.

Bundel

Enkele jaren geleden verliet hij de Kroniekredactie om zich bezig te houden met fictief werk. Uit alles wat hij in zijn leven aan gedichten en verhalen heeft geschreven, maakte hij samen met zijn vrouw Janneke, die ook voor de foto’s zorgde, een selectie voor de nu presenteerde bundel.

Artsen-schrijvers

In een toelichting legde Slofstra uit hoe gedichten onverwacht kunnen ontstaan, maar ook dat verzonnen literatuur niet direct een waarheidsgetrouw beeld geeft van de persoon van de schrijver. Hij adviseerde zijn gehoor vooral door die bril zijn boek te lezen. Hierna kwam collega-schrijver Gerrit Kraa aan het woord. In zijn presentatie plaatste hij de oud-medicus Slofstra, naast andere artsen die de schrijf- en dichtkunst beoefenden als Frederik van Eeden, Simon Vestdijk, Rutger Kopland en Vasalis.

Woer ziej van

Hierna kreeg burgemeester Jurgen van Houdt het eerste exemplaar uit handen van de schrijver. Omdat de burgemeester nog vrij nieuw is in de gemeente Rijssen-Holten, overhandigde Slofstra hem ook het bijnamenboek “Woer ziej van”, om nog sneller bekend te raken met de stadhuisnamen en de bijnamen van de inwoners van de Reggestad. Van Houdt zei het eervol te vinden het eerste exemplaar van Slofstra overhandigd te krijgen en beloofde zich te verdiepen in de pennenvruchten van de auteur.

Museum en boekhandel

Het boek van Slofstra ligt in de Rijssense boekhandel. Het telt meer dan 200 bladzijden en kost 21,50. Het boek is ook te koop bij de balie van het Rijssens Museum. Ook het bijnamenboek “Woer ziej van” is nog altijd verkrijgbaar.