Paul Brood

Paul Brood (Utrecht, 5 augustus 1952) is archivaris en rechtshistoricus. Als schrijver en redacteur is hij betrokken bij verschillende historische publicaties.

Brood begon zijn carrière in het archiefwezen in 1971 bij het Rijksarchief in Drenthe. Tijdens zijn werk in Assen studeerde Brood rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1987 volgde hij F. Keverling Buisman op als rijksarchivaris in Drenthe. In 1988 werd hij in diezelfde functie benoemd op het rijksarchief in Groningen. In 1991 promoveerde hij in Leiden op het onderwerp Belastingheffing in Drenthe 1600-1822. Na de fusie van het rijks- en het gemeentearchief Groningen trad Brood op eigen verzoek af als rijksarchivaris. Vanaf 2000 was hij werkzaam bij het Nationaal Archief in Den Haag. In 2008-2009 trad hij korte tijd op als waarnemend algemeen rijksarchivaris.

Brood is betrokken bij verschillende historische publicaties, waaronder Het Jaren 80 Boek (2009), Nieuwe Groninger Encyclopedie (1999), Het Vaderlandse Geschiedenisboek (2003), De Wereld van Willem I (2015) en De Drentse Geschiedenis in Meer Dan 100 Verhalen (2004).

In 2015 kreeg Brood de Keuningsprijs, een tweejaarlijkse prijs voor personen of instellingen die aspecten van het Veenkoloniale verleden onderzoeken, uitgereikt voor zijn reeks publicaties over de Veenkoloniale gemeentes

Omschrijving van Historische Atlas NL

Hoe ontstond Nederland? Door de strijd tegen de Spanjaarden, het water of nog veel meer? Zijn er nu 17, 7, 10 of 12 Nederlandse provincies? Sinds wanneer komt de Rijn bij Lobith ons land binnen? Waarom wordt de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen weer onder water gezet? En waarom heet de staande leeuw die Nederland op oude kaarten verbeeldt de Leo Belgicus en is hij begin zeventiende eeuw gaan zitten? Op deze en nog heel veel meer vragen heeft Historische atlas NL antwoord in woord en beeld.

 


Een rijk geïllustreerd overzichtswerk waarin oude kaarten, vredesverdragen en andere sleuteldocumenten het verhaal van de wording van Nederland vertellen. Veruit de meeste historische stukken komen uit Nationaal Archief, de schatkamer van onze geschiedenis. Uiteraard zijn onze onafhankelijkheidsverklaring, het Plakkaat van Verlatinge (1581), en de oerversie van onze huidige grondwet (1848) in de atlas opgenomen. Maar ook veel onbekendere stukken, zoals het Verdrag van Londen (1839), dat ervoor zorgde dat Roermond niet in België, maar in Nederland kwam te liggen, komen aan bod. De kaarten in Historische atlas NL variëren van het oudste cartografische materiaal tot nieuwe overzichtskaarten die laten zien hoe en wanneer de huidige landsgrenzen tot stand kwamen en… soms nog steeds niet helemaal duidelijk zijn.