Mart de Kruif

INVICTUS GAMES
Mart de Kruif was voorzitter het comité dat de INVICTUS GAMES organiseert, welke in april 2022 in Den Haag plaatsvond. Tevens is hij lid van de Wetenschappelijke Advies Commissie die de door de regering opgedragen studie begeleidt naar het optreden van de Nederlandse Krijgsmacht in Nederlands-Indië in de periode 1946-1949.

AUTEUR BOEK “ZANDHAPPEN – Generaal in Afghanistan”.
Mart de Kruif schreef het boek “ZANDHAPPEN – Generaal in Afghanistan”. In dit boek probeert hij deze ervaring invoelbaar te maken: “Het is de wereld zoals ik die heb beleefd, gezien, gevoeld, geroken en gehoord. Van de oneindige intensiteit van het zonlicht tot de in de zintuigen gebrande geur van het hospitaal. De stank van zweet vermengd met de zoetheid van vers fruit. De doodsangst in de ogen van een collega en de humor die ons overeind hield.’ Zandhappen is een persoonlijke getuigenis over kameraadschap en rivaliteit, verantwoordelijkheid en faalangst, internationale samenwerking en onderling onbegrip.

PODCAST VELDHEREN
Sinds begin 2023 kun je Mart de Kruif ook beluisteren in de podcast Veldheren.
Veldheren is dé podcast waarin Peter van Uhm en Mart de Kruif, beiden generaal buiten dienst, uitleggen hoe oorlog werkt. Onder leiding van journalist Jos de Groot kijken we door de ogen van twee van de belangrijkste militairen van Nederland naar de grootste oorlog op ons continent sinds 1945. Gan naar https://podcastluisteren.nl/pod/Veldheren om deze podcast te beluisteren.

BIOGRAFIE MART DE KRUIF
Mart de Kruif is geboren in Apeldoorn op 1 september 1958. In 1977 startte hij op de Koninklijke Militaire Academie te Brede en sloot deze in 1981 cum laude af. Na zijn afstuderen werd hij pelotonscommandant bij het Garderegiment Grenadiers en doorliep daar alle operationele functies tot met de functie van compagniescommandant.

In 1990 werd hij geselecteerd om de Hogere Militaire Vorming te volgen op de Hogere Krijgsschool. Hierna werd hij bevorderd tot majoor en geplaatst in de staf van de 41ste brigade, gelegerd in Seedorf (Duitsland). Hierna volgde hij ook de studie ‘Generalstabslehrgang’ aan de Führungsakademie van de Bundeswehr in Hamburg. In 2001 leidde hij het 42ste Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers op missie naar Bosnië-Herzegovina. Hierna volgde hij als kolonel een studie aan het United States Army War College in Carlisle (Pennsylvania, Verenigde Staten) en behaalde een Master in Strategic Studies (MSS).

In 2007 werd hij bevorderd tot brigadegeneraal en benoemd tot commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. Als commandant van zocht hij nauwe samenwerking met de Duitse 1e Pantserdivisie gelegerd in Oldenburg (Duitsland). Op 1 november 2008 werd hij bevorderd tot generaal-majoor. Op dezelfde dag werd hij ISAF-commandant voor Zuid-Afghanistan (Regional Command South), als opvolger van de Canadese generaal-majoor Marc Lessard. Onder zijn commando breidde het aantal troepen van RC South uit tot 45.000. Op 1 november 2009 werd De Kruif als commandant opgevolgd door de Britse generaal-majoor Nick Carter.

Als verdienste voor zijn inzet als Commander Regional Command South werd hij benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Daarnaast heeft hij in het najaar van 2011 de Canadese Meritorious Service Medal ontvangen.

Van mei 2010 tot oktober 2011 vervulde De Kruif de functie van plaatsvervangend commandant Landstrijdkrachten. Op 25 oktober 2011 volgde De Kruif Rob Bertholee op als commandant Landstrijdkrachten, onder gelijktijdige bevordering tot luitenant-generaal. Dit commando droeg hij op 24 maart 2016 over aan luitenant-generaal Leo Beulen. Hierbij werd De Kruif door minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert onderscheiden met het Ereteken voor Verdienste in goud.

Op 24 januari 2014 is De Kruif benoemd tot officier in het Legioen van Eer. Hij ontving deze hoge Franse onderscheiding vanwege zijn inzet voor de goede verhoudingen tussen de landmachten van Nederland en Frankrijk. In juli 2015 werd hij onderscheiden met het Duitse Groot Kruis van Verdienste met Ster voor zijn vergaande initiatieven tot samenwerking en integratie met de Duitse landmacht. Op 23 maart 2016, de dag voor zijn commando-overdracht, werd De Kruif onderscheiden met de US Legion of Merit in de rang van commandeur.

Tijdens zijn loopbaan heeft hij intensief samengewerkt met de krijgsmachten van vele landen, waardoor hij een groot voorstander is geworden van verregaande internationale samenwerking en zelfs integratie. Onder zijn leiding werd de samenwerking met belangrijke bondgenoten als België, Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, De Verenigde Staten en vooral Duitsland geïntensiveerd, wat o.a. leidde tot de integratie van twee Nederlandse brigades in twee Duitse divisies en de oprichting van een gezamenlijk tankbataljon.

De Kruif is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij woont in Gelderland. Hij was voorzitter van het comité dat de Invictus Games organiseert, welke in april 2022 in Den Haag plaats hebben gevonden. Tevens is hij lid van de Wetenschappelijke Advies Commissie die de door de regering opgedragen studie begeleidt naar het optreden van de Nederlandse Krijgsmacht in Nederlands-Indië in de periode 1946-1949.