Miskelk en liturgische voorwerpen kapelaan Boeb van der Hoorn – 14 jan t/m 11 mrt ’23

In de religiekamer van het Rijssens Museum in havezate de Oosterhof zijn tijdelijk liturgische voorwerpen uit de rooms-katholieke eredienst geëxposeerd. Bijzonder aan deze voorwerpen is dat ze eigendom zijn geweest van kapelaan Boeb (D.J.M.) van der Hoorn.

Van der Hoorn was van 1959 tot 1967 werkzaam in de Dionysiusparochie in Rijssen. Het gaat om onder andere een bijzondere miskelk, gemaakt in 1957 door de beroemde Utrechtse goud- en edelsmid Leo Brom. De maker van de kelk heeft zich laten inspireren door de archeologische vondst van de Kantharos van Stevensweert in 1943. Deze zilveren beker werd gevonden in de uiterwaarden van de Maas, werd voor een gering bedrag verkocht, maar bleek later van onschatbare waarde te zijn.

De kelk van Van der Hoorn is versierd met Etruskische tekens wat zeer vernieuwend was en de kelk ook uniek maakt. Ook de bijbehorende pateen waarmee de kelk kan worden afgedekt is kunstig bewerkt.

Boeb van der Hoorn werd 17 maart 1931 in Utrecht geboren als tweede zoon in een gezin van negen kinderen. Na de lagere school doorliep hij gymnasium-alfa bij de jezuïeten en hij besloot  filosofie en theologie te gaan studeren. In 1957 werd hij tot priester gewijd en was werkzaam in de parochies van Mijdrecht en Rijssen. Daarna werkte hij drie jaar in het zuiden van Oeganda.

Terug in Nederland in 1971 nam hij afscheid van de traditionele kerkelijk vormgegeven pastorale zorg en spande hij zich in voor nieuwe vormen op het grensgebied van kerk en industrie. Zoals hij zelf schreef: “In mijn “werk-leven” heb ik 20 jaar gewerkt aan mensvriendelijke godsdienstigheid en 20 jaar aan medezeggenschap en kwaliteit van arbeid door middel van scholing en vorming van ondernemingsraden. Hierbij hebben voor mij altijd de mens en de kwaliteit van leven centraal gestaan.”

Het was al lange tijd de wens van de heer en mevrouw Van der Hoorn om deze liturgische gebruiksvoorwerpen, maar ook schilderijen, beelden, glas-in-lood en oude boeken aan het Rijssens Museum te schenken. Boeb van der Hoorn overleed op 3 november 2019. Een deel van zijn bezit wordt nu tijdelijk geëxposeerd als rooms-katholiek erfgoed in de religiezaal op de eerste etage van de havezate.

De tijdelijke tentoonstelling van deze voorwerpen loopt gelijk op met de expositie van de kruiswegstaties van 14 januari tot en met 15 maart 2023.