Historische Film- en Quizavond voor goede doel

Jongeren organiseren historische film/quizavond voor goede doel

Maandagavond 28 februari is er vanaf 19.30 uur een historische film- en quizavond in het Koetshuis van het Rijssens Museum. Inloop vanaf 19.10 uur. Entree 5 euro inclusief koffie/thee bestemd voor het goede doel.

De quizavond wordt georganiseerd door de catechisatiegroep van 16 jaar en ouder van de Rijssense hervormde gemeente. De opbrengst uit het entreegeld gaat naar Jeugd met een Opdracht, die jongeren toerust voor hun functioneren in de wereld als christen. Wie meer wil geven dan 5 euro kan dat met een gerust hart doen, want ook dat geld gaat naar Jeugd met een opdracht. Contant betalen is voor deze avond het meest praktisch.

Vanaf half acht wordt eerst een drietal korte historische films vertoond met mooie beelden van bekende Rijssenaren en locaties die de moeite van het bekijken waard zijn. In de pauze volgt korte informatie over Jeugd met een opdracht. Na de pauze is er de fotoquiz met vragen. In verband met het beperkte aantal zitplaatsen is aanmelden noodzakelijk. Dat moet via het speciaal daarvoor gemaakte e-mailadres: catechisatiequiz@gmail.com Het Rijssens Museum wil graag meewerken aan het jongereninitiatief en stelt voor de quizwinnaar een prijs beschikbaar.