Keramiek van Jan Kamphuis 16 mrt t/m 27 apr 2024

Jan Kamphuis bouwt zijn stukken op met van tevoren gedecoreerde gietklei-platen. De wijze waarop hij met gekleurde slib zijn decoraties maakt, vereist dat hij als het ware achterstevoren werkt, of uitgaande van de uiteindelijke vaas, van buiten naar binnen. Op een gipsplaat komt eerst de decoratielaag die later bovenop ligt. Daarna volgen een voor een de lagen die daarachter liggen. Tot slot komt de dikkere kleiwand, die de decoratie draagt.

In de loop van de tijd ontwikkelde de vormentaal van Jan Kamphuis zich steeds meer naar eenvoud. Hij vindt dat bij zijn grote kleurvlakken en decoraties alleen een minimale vorm past. Juist op die ondergrond is hij in staat om bij het decoreren zijn persoonlijke grote gebaar te maken en zo vrijheid en spontaneïteit uit te drukken. De basis van de decoraties is abstract. Toch blijken daar vaak figuratieve elementen in te zitten, die Jan verder uitwerkt. Zo ontstonden tulpen, koeien, maritieme beelden en vogels. Florale motieven komen het meeste voor.

In tegenstelling tot de vormen wisselen de decoraties snel. Het werk met een floraal motief blijkt voor de meeste mensen heel toegankelijk, ook als ze niets met hedendaagse kunst hebben. Inspiratie voor al die decoraties is eigenlijk overal te vinden. Een flits kan voldoende zijn, een kleur, een beweging, een hapje uit de werkelijkheid.

Klik hier of op de foto voor een korte impressie van Jan en zijn kunstwerken van keramiek.

Meer informatie www.jankamphuis.nl