Fiscale faciliteiten voor bedrijven

De giften van bedrijven zijn fiscaal aftrekbaar. De aftrek bedraagt ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000,- (art. 16 Wet Vennootschapsbelasting).
Omdat het museum is aangemerkt als culturele ANBI, mag u uw gift voor de belastingaftrek verhogen met 50%. Deze verhoging mag maximaal € 2.500 bedragen.

Voor meer informatie over geven en belastingvoordelen: www.goededoelen.nl/geven/geven en belasting.

Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften is te vinden op de website van de Belastingdienst.