Zangavond met Riessense psalmen en gezangen in de Schildkerk in dialectmaand maart

Donderdag 7 maart is er in de Schildkerk een zangavond waar psalmen en gezangen in het Rijssens dialect centraal staan. De bijeenkomst begint om 19.30  uur en kamerkoor Gloria onder leiding van Geert-Jan Schulenburg en stadsorganist Dick Sanderman verlenen hun medewerking.
Biebel

De zangavond is een initiatief van de Werkgroep Biebel in ’t Riessens van het Rijssens Museum. De leden zijn al geruime tijd bezig de Twentse Biebel van Anne van der Meiden in te lezen in het Rijssens dialect en op geluidsdrager te zetten. Onder andere via de website Erfgoed Rijssen-Holten zijn fragmenten te beluisteren. Het complete Evangelie van Johannes is op geluidsdrager ook beschikbaar voor belanghebbenden.

Psalmen

Om meer bekendheid te geven aan de Biebel in ’t Riessens, is besloten in de dialectmaand maart een speciale avond te houden in de Schildkerk. Daar zullen psalmen en gezangen in het Rijssens worden gezongen. De Rijssense psalmen zijn van de hand van Jan Averink uit Randwijk. Deze oud-Rijssenaar heeft intussen een flink aantal psalmen vanuit de onberijmde versie in de Bijbel overgezet in het Rijssens dialect. Van de onlangs overleden Gerrit Ligtenberg zijn ook twee gezangen in het Rijssens dialect opgenomen.

Min Va

De werkgroep bestaat uit de dialectliefhebbers Arie Jansen, Gertjan ter Harmsel, Gerrit Beunk, Ria Dekker-Averesch, Joke Seppenwoolde-Meijerink en Gerrit Dannenberg. Zij nemen op 7 maart verschillende onderdelen voor hun rekening. Ria Dekker verzorgt een “verhaandeling” over het thema “Min Va” en wat voor consequenties dat heeft als de streektaal de taal van je hart is. Stadsorganist Dick Sanderman brengt een “Muzikale verhaandeling” ten gehore over de Bijbelse sonate van Johann Kuhnau over de strijd tussen David en Goliath.”

Halve nootn

Ook Kamerkoor Gloria heeft een eigen inbreng in het programma en er is alle ruimte voor ritmische en iso-ritmische samenzang, of zoals dat in goed Rijssens heet: op hele en halve nootn. Alle onderdelen zijn in het Rijssens dialect. De werkgroep wil aantonen dat het Rijssens dialect zich ook goed leent om gebruikt te worden in een  muzikale bijeenkomst met Schriftlezing, psalmen, gezangen en een overdenking.

Lezersvriendelijk

De toegang is gratis. Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. Wie deze Rijssense zangavond wil bijwonen is van harte welkom. Alle liederen en tekstgedeelten komen in een overzichtelijk programmaboekje te staan, zodat meelezen en meezingen geen probleem is. Ook de schrijfwijze van alle dialectteksten wordt in een lezersvriendelijke schrijfwijze uitgevoerd.

Riessens

De Werkgroep Biebel in ’t Riessens is een aantal jaren geleden gestart en inmiddels zijn de Bijbelboeken Ruth, Esther en het Evangelie van Johannes gereed. Op dit moment wordt gewerkt aan Genesis. Door een samenloop van omstandigheden kwam het contact tot stand met Jan Averink in Randwijk, die al een heel eind gevorderd is met het vertalen van de psalmen in zijn moedertaal. Op zijn website www.psalmberijmingrijssensdialect.wordpress.com is het resultaat te zien. Averink stelt hoge eisen aan zijn verdichtwerk en dat was ook de reden dat de Werkgroep hem heeft gevraagd zijn psalmberijmingen beschikbaar te stellen voor deze speciale muzikale dialectavond.