Mini-symposium over deelname aan de arbeidsmarkt door mensen met een beperking

Oud-minister van gehandicaptenzaken Rick Brink komt donderdag 23 juni naar Rijssen om te spreken over deelname van mensen met een beperking aan de arbeidsmarkt.

Brink leidt ’s avonds in het Koetshuis van kasteel de Oosterhof een mini-symposium over het thema, waarbij het vooral zal gaan over de belemmeringen die er zijn voor mensen met een beperking om in de reguliere arbeidsmarkt een plaats te krijgen, maar ook met welke problemen werkgevers te maken krijgen om mensen met een beperking in dienst te nemen.

Brink houdt eerst een korte speech over het thema, daarna is er een panel dat met elkaar en de zaal in discussie gaat over de problematiek. In het panel zitten de ondernemers die mensen met een beperking in dienst hebben. Daarnaast is er een jobcoach én een docentenopleider om de rol van het onderwijs toe te lichten bij de integratie van mensen met een beperking.

Het symposium is gratis toegankelijk en begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie. De bijeenkomst wordt rond 21.00 uur afgerond, waarna er nog gelegenheid is om met elkaar na te praten over de belemmeringen die alle betrokkenen tegenkomen bij vinden van een plaats op de arbeidsmarkt. Wat komt er voor een ondernemer kijken die mensen met een beperking in dienst neemt. Hoe kunnen op voorhand al bezwaren en belemmeringen worden voorkomen en hoe kan een werknemer met een beperking blijvend aan een zinvolle plaats in een bedrijf worden geholpen.

Actiedag zaterdag 25 juni

Het symposium is de aanzet voor de actiedag voor mensen met een beperking die zaterdag 25 juni in het centrum en rond kasteel de Oosterhof wordt gehouden. Van 10 tot 16 uur staan in het centrum marktkramen van instellingen die zich inzetten voor mensen met een beperking. Het centrum staat vol met attracties voor kinderen. De brandweerwagens van het Brandweermuseum onderhouden een pendeldienst tussen het centrum en landgoed de Oosterhof. Ook de rolstoelbus wordt hiervoor ingezet. De actiedag is een initiatief van de ad hoc-werkgroep Oog voor Elkaar, waarin de Rijssense organisaties zitten die actief zijn voor mensen met een beperking. Ook de Habi draagt een steentje bij.

Koopzaterdagavond

De actiedag wordt gecombineerd met een koopzaterdag(avond)  tot 21 uur in het Rijssense winkelcentrum. Er zijn dan diverse activiteiten in het Rijssense stadshart.

Klik hier voor de activiteiten bij onze museum op de Actiedag “Oog voor Elkaar” op zaterdag 25 juni a.s.